Mina utvalda produkter

Multikanal LED dimmer 4 och 6 kanaler, 210W/VA


Multikanal universell dimmeraktor. Optimerad för dimning av LED-lampor med LED-lampor (LEDi). Också lämplig för dimning av glödlampor, lågspännings halogenlampor med konventionella eller elektroniska transformatorer, 230 V glödlampor och dimbara halogenlampor. Automatisk lastdetektering (inaktiverbar). En separat Nolla per kanal. Kanalöverbryggning är möjlig för att öka den maximala belastningen. Utgångarna kan kopplas parallellt efter behov. Minsta belastning: 2 W. Manuell drift på enheten är också möjlig utan buss-spänning eller i ej programmerat tillstånd. En LED-kontrollknapp per kanal (inklusive statusindikering) för ON och OFF-omkoppling samt för upp och ner dimning. Programmering av enheten är möjlig utan att ansluta 230 V matningsspänning. Omfattande test och diagnostiska funktioner via i-bus® Tool. Snabb parametrering i ETS med hjälp av kopierbara kanalsmallar. Med integrerad busskopplare. • 230 V ~ glödlampor och halogenlampor: 210 W / VA / kanal • Dimmerbar 230 V ~ LEDi: 210 W / VA i bak kantsläge / kanal 80 W / VA i framkantsläge / kanal

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
UD/S4.210.2.1
1 / -
UD/S6.210.2.1
1 / -